Upit za ponudu

Vaši podaci

Ime i prezime *
Telefon *
E-mail *
Naziv organizacije
Internet stranice organizacije
Zemlja

Detalji događanja

Vrsta događanja
Naziv događanja
Procijenjeni početak događanja
Procijenjeni datum završetka
Krajnji rok za ponudu
Broj stranih sudionika
Web stranice događanja
Područje djelovanja
Učestalost događanja

Zahtjevi događanja

Plenary Set Up
Broj soba za pauzu
Ostali zahtjevi

Zahtjevi za smještaj

Broj potrebnih soba
Preferirana kategorija
Molimo da označite i koliko soba će Vam trebati.
  • 5* jednosobne dvosobne
  • 4* jednosobne dvosobne
  • 3* jednosobne dvosobne
Molimo izračunajte: 4 + 2 =