Novosti

Uspješne kandidature Opatije

31.listopad 2013.

Tijekom jeseni Opatija je dobila domaćinstvo nekoliko važnih međunarodnih konferencija. Medicinski fakultet Rijeka je na svjetskoj konferenciji pčelara Apimondia, održanoj u Kievu uspješno kandidirao Opatiju za domaćina godišnjeg sastanka Međunarodnoe komisije za med (IHC), koji će se održati u 2014. godini. Pomorski fakultet u Rijeci dobio organizaciju dva skupa Međunarodnog udruženja visokih pomorskih učilišta (IAMU), koji će se održati u 2015. godini. Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske u neurologiji je na svjetskom kongresu Federacije medicinskih sestara u neuroznanosti (WFNN) izborila domaćinstvo slijedećeg kongresa u 2017. godini.

« Povratak na listu novosti