Kalendar kongresa

Datum Događanje Lokacija
08.04.2015. - 11.04.2015. 12. hrvatski psihijatrijski dani Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta
10.04.2015. - 10.04.2015. Peta Nacionalna konferencija o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda Hotel Opatija
11.04.2015. - 12.04.2015. Cosmetic News Sportska dvorana Marino Cvetković
13.04.2015. - 15.04.2015. Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta
16.04.2015. - 17.04.2015. Zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta
21.04.2015. - 24.04.2015. IAMU meetings Hotel Milenij
22.04.2015. - 24.04.2015. euconf 2015 Remisens Premium Hotel Ambasador
27.04.2015. - 29.04.2015. Proljetna škola Hrvatskog pedagoško-književnog zbora Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta