Kalendar kongresa

Datum Događanje Lokacija
03.12.2014. - 06.12.2014. Državno natjecanje komornih sastava Hotel Palace-Bellevue
04.12.2014. - 06.12.2014. Iskoraci hrvatskog zakonodavstva u europsko kazneno pravo Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta
10.12.2014. - 10.12.2014. Pripreme za GFI 2014. Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta
12.12.2014. - 12.12.2014. Kako koristiti potencijale unutarnjeg tržišta EU? Villa Antonio