Smještajni kapaciteti

Opatija je danas jedna od najeminentnijih turističkih destinacija u Hrvatskoj zahvaljujući velikom broju nedavno obnovljenih hotelskih kapaciteta. Opatija raspolaže s gotovo 2.600 smještajnih jednica u hotelima od kojih je većina međusobno udaljena samo nekoliko minuta hoda.

*****

****

***

**

1 Remisens Premium Hotel Ambasador
F. Peršića 5, 51410 Opatija
Tel: +385 51 743 333
ambasador@liburnia.hr
www.liburnia.hr

5 Milenij GH 4 opatijska cvijeta
V. C. Emina 6, 51410 Opatija
Tel: +385 51 295 001
info@milenijhoteli.hr
www.milenijhoteli.hr
3 Grand Hotel Adriatic II
M. Tita 200, 51410 Opatija
Tel: +385 51 719 000
info@hotel-adiratic.hr
www.hotel-adriatic.hr
18 Hotel Belvedere I
I. Kaline 7, 51410 Opatija
Tel: +385 51 271 044
belvedere@liburnia.hr
www.liburnia.hr
2 Hotel Milenij
M. Tita 109, 51410 Opatija
Tel: +385 51 202 000
info@milenijhoteli.hr
www.milenijhoteli.hr
4 Remisens Hotel Admiral
M. Tita 139, 51410 Opatija
Tel: +385 51 271 533
admiral@liburnia.hr
www.liburnia.hr
17 Hotel Galeb
M. Tita 160, 51410 Opatija
Tel: +385 51 271 177
hotel-galeb@ri.t-com.hr
www.hotel-galeb.hr
20 Hotel Opatija
Trg V. Gortana 2/1, 51410 Opatija
Tel: +385 51 271 388
info@hotel-opatija.hr
www.hotel-opatija.hr
10 Hotel Mozart
M. Tita 138, 51410 Opatija
Tel: +385 51 718 260
info@hotel-mozart.hr
www.hotel-mozart.hr
3 Grand Hotel Adriatic I
M. Tita 200, 51410 Opatija
Tel: +385 51 719 000
info@hotel-adiratic.hr
www.hotel-adriatic.hr
8 Hotel Imperial
M. Tita 124/3, 51410 Opatija
Tel: +385 51 271 677
imperial@liburnia.hr
www.liburnia.hr
19 Hotel Residenz
M. Tita 133, 51410 Opatija
Tel: +385 51 271 399
residenz@liburnia.hr
www.liburnia.hr
11 Milenij Hotel Agava
M. Tita 89, 51410 Opatija
Tel: +385 278 100
info@milenijhoteli.hr
www.milenijhoteli.hr
16 Hotel Istra
M. Tita 145, 51410 Opatija
Tel: +385 51 271 299
istra@liburnia.hr
www.liburnia.hr
28 Villa Amalia
P. Tomašića 2/2, 51410 Opatija
Tel: +385 51 271 233
kvarner@liburnia.hr
www.liburnia.hr
13 Design Hotel Astoria
M. Tita 174, 51410 Opatija
Tel: +385 51 706 350
info@hotel-astoria.hr
www.hotel-astoria.hr
7 Hotel Kvarner
P. Tomašića 2/2, 51410 Opatija
Tel: +385 51 271 233
kvarner@liburnia.hr
www.liburnia.hr
27 Villa Vranješ
Antona Mihića 24, 51410 Opatija
Tel: +385 51 711 907
info@villavranjes.com
www.villavranjes.com
6 Hotel Bristol
M. Tita 108, 51410 Opatija
Tel: +385 51 706 300
info@hotel-bristol.hr
www.hotel-bristol.hr
9 Hotel Palace-Bellevue
M. Tita 144/148, 51410 Opatija
Tel: +385 51 271 811
palace@liburnia.hr
www.liburnia.hr
15 Remisens Revital Hotel Kristal
M. Tita 135, 51410 Opatija
Tel: +385 51 271 333
kristal@liburnia.hr
www.liburnia.hr
25 Villa Ariston
M. Tita 179, 51410 Opatija
Tel: +385 51 271 379
info@villa-ariston.hr
www.villa-ariston.hr
12 Hotel Miramar
Ive Kaline 11, 51410 Opatija
Tel: +385 51 280 000
info@hotel-miramar.info
www.hotel-miramar.info
26 Villa Dubrava
Maršala Tita 188/4, 51410 Opatija
Tel: +385 51 202 680 villa.dubrava@ri.htnet.hr
www.thalassotherapia-opatija.hr
14 Hotel Savoy
M. Tita 129, 51410 Opatija
Tel: +385 51 710 500
info@hotel-savoy.hr
www.hotel-savoy.hr
21 Remisens Premium & Romnatic Villa Ambasador
F. Peršića 5, 51410 Opatija
Tel: +385 51 743 333
ambasador@liburnia.hr
www.liburnia.hr
22 Villa Kapetanović
Nova cesta 12a, 51410 Opatija
Tel: +385 51 741 355
villa-kapetanovic@inet.hr
www.villa-kapetanovic.hr