Kongresni ured Opatija će od 19.-21.03. sudjelovati na prvoj hrvatskoj B2B kongresnoj burzi MEETEX - Croatian Meeting Experience Summit – koja će okupiti 60 inozemnih poslovnih kupaca, tj. specijaliziranih agencija, korporacija i međunarodnih strukovnih udruženja u...