Usluge podrške - PCO/DMC

Da Riva

Da Riva PCO & DMC, Nova cesta 10, 51410 Opatija

Kontakt: Tel: +385 51 272 990; da-riva@da-riva.hr

Usluge: project management, prijava smještaja i kotizacija, izrada web stranica,
tisak i promocija, transferi, izleti, društveni programi i prateće usluge

www.da-riva.hr

Da Riva

Da Riva PCO & DMC, Nova cesta 10, 51410 Opatija

Kontakt: Tel: +385 51 272 990; da-riva@da-riva.hr

Usluge: project management, prijava smještaja i kotizacija, izrada web stranica, tisak i promocija, transferi, izleti, društveni programi i prateće usluge

www.da-riva.hr

Katarina Line

Katarina line Opatija, V. Spinčića 13, 51410 Opatija

Kontakt: Tel: +385 51 603 400; info@katarina-line.hr

Usluge: project management, prijava smještaja i kotizacija, transferi,
izleti, društveni program

www.katarina-line.hr

Katarina Line

Katarina line Opatija, V. Spinčića 13, 51410 Opatija

Kontakt: Tel: +385 51 603 400info@katarina-line.hr

Usluge: project management, prijava smještaja i kotizacija, transferi, izleti, društveni program

www.katarina-line.hr

X
X