Znanost i istraživanje

Povezivanje znanosti i turizma

Opatija je grad čija je okolina multiznanstvena čime ostvaruje izvanrednu podlogu za podršku organizaciji stručnih skupova. Glavni je centar istraživanja Sveučilište u Rijeci, središnja obrazovna i istraživačka ustanova u Primorsko-goranskoj županiji, gdje se od 2015. godine provodi projekt pod nazivom “Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci”.

Cilj je projekta unapređenje istraživačke infrastrukture centara i laboratorija koji djeluju na Sveučilišnom kampusu, a rezultat je nastojanja Sveučilišta u Rijeci za aktivnim sudjelovanjem u zajednici koja ga okružuje, omogućujući pritom istraživanja u koja će biti uključen gospodarski sektor i trenutno okruženje na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini. U sklopu projekta razvijena su tri sveučilišna istraživačka centra: Centar za visokopropusne tehnologije, Centar za mikro i nano znanosti i tehnologije, Centar za napredno računanje i modeliranje te laboratoriji Građevinskog fakulteta (Hidrotehnički laboratorij, Geotehnički laboratorij, Laboratorij za prometnice, Laboratorij za materijale i Laboratorij za konstrukcije).

Najmodernija oprema koja je implementirana u istraživačke centre rezultirala je postizanjem izvrsnosti u razvoju, inovacijama i istraživanju na razini čitave Republike Hrvatske. Praktična istaživanja koja se ovdje provode povezuju znanost sa strukom, što bi u budućnosti trebalo utjecati na razvoj gospodarstva općenito. Osim Sveučilišta u cjelini, značajna poveznica s turizmom je i Medicinski fakultet u Rijeci, koji je kroz svoje obrazovne programe partner u provedbi stručnih i znanstvenih projekata, a naročito se to odnosi na razvoj zdravstvenog turizma.

Spomenimo još i Thalassotherapiju u Opatiji, kao jednu od najrespektabilnijih institucija zdravstvenog turizma ne samo na Kvarneru, već i puno šire. Ova je institucija osnovana 1958. godine, a od 1998. godine djeluje kao Referentni centar za zdravstveni turizam i medicinski programirani odmor. Stručno djelovanje Referentnog centra odvija se u skladu sa suvremenim standardima dijagnostičko-terapijskih postupaka, a stručno djelovanje Referentnog centra kontinuirano se isprepliće sa znanstveno-istraživačkom i nastavnom djelatnošću.

Uz sve ovo, Opatija postaje destinacija koja se može pohvaliti iznimnim referencama kada je riječ o povezivanju znanosti i turizma.

X
X