Infrastruktura za kongrese i poslovne skupove posljednjih je godina značajno unaprijeđena javnim i privatnim investicijama, a novi katalog i internetska stranica Kongresnog i insentiv ureda na jednom mjestu donose sve bitne informacije za organizatore poslovnih skupova.

Kongresni turizam jedan je od ključnih segmenata turističke ponude Opatije, a tijekom proteklih pet godina infrastruktura za poslovne skupove značajno je unaprijeđena zahvaljujući brojnim investicijama javnog i privatnog sektora. Kako bi adekvatno prezentirala sve kvalitetnije sadržaje za kongresni turizam, Turistička zajednica grada Opatija ove je godine izradila novi katalog kongresne ponude pod nazivom „Opatija – kongresna destinacija s tradicijom“.
– Uz zdravstveni i wellness turizam, kongresni je turizam najznačajniji motiv za dolaske gostiju izvan turističke sezone, koje nam predstavlja razdoblje od posebnog interesa. Međutim, nije kongresni turizam značajan za Opatiju samo zato što pridonosi jačanju predsezone i posezone, već i zato što kongresni gosti imaju i veću potrošnju u destinaciji, kazala je direktorica Turističke zajednice grada Opatija Suzi Petričić.
Novi katalog donosi i zanimljiv pregled kapaciteta kojima raspolaže Opatija, pa tako navodi da u kongresnoj ponudi ovog grada ima 53 dvorane koje mogu smjestiti ukupno 9.563 sudionika. Od tog broja, šest je velikih dvorana za više od 500 sudionika, a najveći je broj dvorana za sastanke do 50 osoba i onih predviđenih za između 100 i 300 sudionika – potonjih je 16 u Opatiji, a onih najmanjih ukupno 18.
Uz javne prostore kao što su Sportska dvorana Marino Cvetković, Kulturni dom Zora, Villa Antonio te Centar Gervais, koji je već postao jedna od najtraženijih lokacija za organizaciju raznih događanja i manifestacija, ovo izdanje obuhvatilo je i brojna ulaganja hotelskih kuća koja su podignula kvalitetu smještanih kapaciteta, ali i kongresnih sadržaja.
Katalog „Opatija – kongresna destinacija s tradicijom“, tehnički priručnik namijenjen organizatorima poslovnih skupova, koji pomoću njega imaju detaljan uvid u kongresne kapacitete i mogućnosti koje Opatija pruža, na jednom mjestu je objedinio sve informacije značajne za organizatore kongresa. Uključuje to ne samo kontakte relevantnih kongresnih odjela, već i ostalih pružatelja usluga koji su jednako važni za organizaciju poslovnog skupa. Među njima su specijalizirane agencije s područja Opatije takozvani profesionalni kongresni organizatori (PCO), prijevoznici te ostale agencije, kao i kontakti tvrtki za najam audio i video opreme, prevoditelja, kulturno zabavnih udruga, fotografa i drugih. Za većinu poslovnih skupova vrlo je bitna i gastronomska ponuda u destinaciji, pa je u katalogu dan pregled restorana na Opatijskoj rivijeri.
– Cilj izrade ovog kataloga bio je da organizatorima na jednom mjestu pružimo sve potrebne informacije kako bismo ih dodatno motivirali da svoj skup organiziraju u našem gradu. U odnosu na ostale hrvatske destinacije, Opatija ima nekoliko konkurentskih prednosti – dugu tradiciju, dobro razvijene smještajne kapacitete, kvalitetnu gastronomsku ponudu i dodatne sadržaje, ali i znanstveno-istraživačku djelatnost koja je sve češće značajan faktor pri organizaciji poslovnih skupova. Stoga je u katalogu poseban naglasak dan na multiznanstveno okruženje, prvenstveno kroz istraživačke laboratorije Sveučilišta u Rijeci, ali i Specijalnu bolnicu Thalassotherapija, objasnila je Petričić.
Paralelno s izradom kongresnog kataloga obnovljene su i specijalizirane web stranice posvećene ponudi poslovnih skupova, dostupne na adresi www.opatija-convention.com. Osim pregleda kongresne ponude na web stranici se nalazi i kalendar poslovnih skupova u kojem se mogu pronaći informacije o aktualnim skupovima koji se održavaju u Opatiji, što je bitno za sve dionike turističke ponude u destinaciji. Korisnicima je omogućeno da i sami unesu informacije o poslovnim skupovima i upišu ih u kalendar, kako bi doista na jednom mjestu bila obuhvaćeni svi kongresi u gradu.
Kongresni katalog i web stranica su izrađeni na hrvatskom i engleskom jeziku, a međunarodna promocija kataloga će se dogoditi na kongresnoj burzi IBTM World, koja se održava od 19. do 21. studenog u Barceloni. Radi se o jednoj od najvećih kongresnih burzi u svijetu na kojoj sudjeluju destinacije, hotelske kuće i specijalizirane agencije iz 190 zemalja, a Turistička zajednica će tamo predstaviti Opatiju kao hrvatsku kongresnu destinaciju i na unaprijed dogovorenim sastancima zainteresirane kupce upoznati s kongresnom ponudom.

X
X